Jednou z velkých výhod Google Data Studia je možnost si vytvářet vlastní metriky či dimenze v rámci zdrojů. Jedním z příkladů využití této možnosti je vytvoření si vlastního seskupení kanálů (custom channel grouping). Google Data Studio podporuje řadu funkcí, které jsou dobře použitelné právě pro tento příklad. Kompletní seznam můžete nalézt na https://support.google.com/datastudio/table/6379764?hl=en.

Já používám pro rozřazení kanálů funkci REGEXP_MATCH.

Pojďme se podívat na postup jak si takové vlastní seskupení kanálů udělat prakticky.

 1. Projděte si Google Analytics  report se source/medium, kde si ještě přidáte jako sekundární dimenzi campaign. Díky tomu uvidíte téměř všechny informace, které budou zdroje pro vaše vlastní seskupení kanálů. Malou výjimkou můžete být využití search term nebo keywords.
 2. Zvolte si jaké seskupení kanálů nám dává největší smysl. Tady je důležité si uvědomit pro jaký business to vůbec děláte. Osobně se snažím vycházet spíše z toho, co potřebuji v rozhodovací rovině, nikoliv z toho jaké právě mám zdroje návštěvnosti. Dobré je si toto napsat do tabulky, která vám může posloužit i jako dokumentace či tam můžete mít poznámky s důvody konkrétní definice pravidel.
 3. Sestavení vlastní dimenze v Google Data Studio
  Google Data Studio využívá pro podmínky využivá tuto syntaxi https://support.google.com/datastudio/answer/7020724?hl=en
  Tedy základem bude
  CASE
  WHEN xxxx=xxx THEN xxxx
  ELSE xxxx
  END
 4. Prakticky to může vypadat takto

  První podmínka nám určuje Direct
  Druhá podmínka brandové organické vyhledávání z Google – zde samozřejmě pozor na data, která máte v GA. Samotný REGEXP_MATCH může být o dost složitější, ale tohle není návod na tvorbu regulárních výrazů, takže uvádím jednoduchý příklad.
  Třetí podmínka nám zařazuje zbytek organického vyhledávání z Google do Google Organic Search
  Takto pokračujeme ve vytváření podmínek dokud nevyčerpáme všechny možnosti.

Důležité poznámky:

 • Algoritmus jde odshora dolů. Pokud najde shodu pro konkrétní kombinaci zdroj, medium, kampaň,tak dále nepokračuje, tudíž nejpřesnější shoda musí být vždy nejvýše. Příklad pořadí s druhou a třetí podmínkou, pokud by byly opačně tak by to nefungovalo. Tedy přesněji vše by bylo v Google Organic Search a na Brand Google Organic Search by nic nezbylo.
 • Pozor na příliš přísné podmínky, které pak nic nezařazují. Může vám pak hodně věcí končit až na ELSE, tedy například v Other. Proto si to kontrolujte.
 • Pozor na věci, které si do Google Analytics dotahujete a nejsou zařazené až na úroveň nějaké podmínky, typicky třeba náklady. Mohou se vám pak přiřazovat nesmyslně či jen k součtu vše kanálů.